Vítáme Vás na stránkách společnosti,

Proton Plus, s.r.o.


měření radonu, protiradonová opatření,
radonová diagnostika, stavební úpravy.


Vážení návštěvníci, jsme velice rádi, že jste zavítali na naše stránky. Rádi bychom Vám na nich představili naši společnost a nabídku našich služeb.

Společnost PROTON PLUS spol. s r.o. byla založena v lednu roku 1994. V současné době se specializujeme na následující činnosti: - měření radonu v objektech.
- radonovou diagnostiku.
- Ozdravná protiradonová opatření (projekty, realizace).
- Konzultační a poradenskou činnost.
- Stavební práce.


Z pohledu odborné způsobilosti jsme obdrželi od státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provádění služeb osobní doziometrie pro účely paragrafu 6 odst. 3 písm. b) zákona na pracovištích uvedených pod písm. b), c), d) a e) paragrafu 87 vyhl. č. 307/2002 Sb., se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů a určení efektivní dávky za kalendářní rok.

Dále naše společnost obdržela od státního úřadu pro jadernou bezpečnost dle paragrafu 9 odst. 1 písm. r) povolení k:
1. měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách pro účely podle paragrafu 6 odst. 5 zákona.
2. měření, hodnocení a stanovení radonového indexu pozemku pro účelu podle paragrafu 6 odst. 4 zákona.


Budeme velice potěšeni, pokud se rozhodnete využít některé z našich služeb.


S pozdravem
Ing. Jiří Ruprecht (jednatel společnosti)

Ochranná opatření.
Copyright © 2006 www.webh.org, www.turistickyruch.cz. Kontakt: jiri.vacek@turistickyruch.cz. [Mapa stránek]